#kekeringan
  Jumat, 29 Dec 2017 17:08       

Dilanda Kekeringan, Israel Menanti Datangnya Hujan

 Kekeringan berimbas pada merosotnya persediaan air di Israel.